MUDr. Ján Bognár - lekár

Rating a informácie o MUDr. Ján Bognár - lekár

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre MUDr. Ján Bognár - lekár 8907 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 727630. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 16.0583% spoločností je horších ako MUDr. Ján Bognár - lekár.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti MUDr. J&aacute;n Bogn&aacute;r - lek&aacute;r" href="http://mudr-jan-bognar-lekar.sk-rating.com/">
   <img src="http://mudr-jan-bognar-lekar.sk-rating.com/mudr-jan-bognar-lekar.png" width="150" height="25" alt="Rating MUDr. J&aacute;n Bogn&aacute;r - lek&aacute;r" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating MUDr. Ján Bognár - lekár

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia